Jaarvergadering 5 februari 2019

Geplaatst op: 01 Maart 2019

Jaarvergadering 5 februari 2019

Op 5 februari j.l. stond de jaarvergadering op de agenda. Zoals altijd in ons clublokaal café 1878 in Leunen. Bezoekers werden ontvangen met koffie en vlaai.
Er stond nogal wat op de agenda.
Besloten werd om deel te gaan nemen aan een gezamenlijke jongdierendag met de verenigingen Deurne, Asten en Liessel. Met enige weemoed werd afscheid genomen van een eigen jongdierendag. Om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen is samenwerking hard nodig. De eerste gezamenlijke jongdierendag is in Deurne, 31 augustus a.s.

Ook zal vanaf dit jaar de “fokker van het jaar” worden gekozen. Hij of zij, die op een aantal vooraf aangewezen shows de meeste punten gaat halen krijgt de “Jan Swinkels Memorial wisselbeker” . De bedoeling achter dit initiatief is om wat meer roering binnen de vereniging te krijgen.

Theo Hendriks werd gekozen in het bestuur. Piet de Bruijn en Wilbert Franssen zijn tussentijds afgetreden. Nog steeds is de vereniging op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Met name een secretaris wordt node gemist. Deze post wordt voorlopig waargenomen Leo Cox en Henk Kersten. Henk Kersten heeft er nog een termijn voorzitterschap bij gekregen.

Gelet op de financiële positie van de vereniging is er tot slot besloten de contributie te verhogen naar € 25,00 per jaar. Het tweede lid uit een gezin betaalt € 20,00. Jeugdleden zijn voor € 10,00 per jaar onder de pannen.

Verder wordt voor het enten van onze kippen voortaan € 5,00 gevraagd. Dit was tot nu toe gratis. Daarnaast zal er links en rechts bezuinigd gaan worden op de uitgaven. Alles bij elkaar minder sympathieke maatregelen, maar wel noodzakelijk om de vereniging ook financieel draaiende te houden.

Henk Kersten

Ledenvergaderingen 2019

Geplaatst op: 01 Maart 2019

Ledenvergaderingen \ Bestuursvergaderingen 2019

Ledenvergaderingen 2019:

5 februari jaarvergadering
2 april
4 juni
20 augustus
1 oktober
3 december

Bestuursvergaderingen 2019:

22 januari
19 maart
21 mei
6 augustus
17 september
19 november

De clubshow 2019 wordt gehouden op 26 en 27 oktober 2019. Locatie Wilms bestratingen, Stationsweg 175a Oostrum (L)

Herning 2018

Geplaatst op: 28 December 2018

Herning 2018 Clubshow Denemareken

Het zit er weer op. De 3 jaarlijkse Europashow, dit jaar dus in Denemarken. Een evenement waar we zelfs onze clubshow voor hebben verzet. Was dat het waard? Je moet het mee gemaakt hebben om daar een antwoord op te kunnen geven. Wil je het lezen klik hier

Artikel over KSV Venray E.O in Kleindier magazine

Geplaatst op: 24 Oktober 2018

Te gast bij K.S.V. Venray en omstreken

Een artikel dat recent is geplaatst in Kleindier magzine. Wil je het lezen klik hier

Nieuw rubriek toegevoegd

Geplaatst op: 01 September 2018

Beste website bezoekers,

Een nieuw rubriek Dieren Tips is aan de linker zijde toegevoegd. Henk heeft de afstrap genomen om een tip\ervaring te delen over zijn Serama's.

Wil jij ook iets delen? Dat mag altijd! Schijf jou stukje en stuur dit naar Henk Kersten dan komt het op deze website gepubliceerd.

Lees Henk zijn tip: Lees over: Serama Algemeen Tips

Waakzaam te zijn voor NCD

Geplaatst op: 09 Juli 2018

Wat feiten:

Sinds 26 april 2018 zijn er in Belgie 10 gevallen van NCD (New Castle Disease ofwel Pseudo vogelpest) besmettingen geconstateerd bij hobbypluimvee. 27 Juni waren de twee laatste gevallen. In Nederland werd recent ook bij een koppel met diverse soorten hobbymatig gehouden hoenderachtigen het virus aangetroffen. Gelukkig bleek dit niet om een bestrijdingsplichtige variant te gaan.
Op dit moment is geen enkele professionele pluimveehouderij betrokken.

Noodmaatregelen in België! Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV (Begische NVWA) vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België; op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, aftaan, uitwisselen, ...) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven),

fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, ...). Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Kortom er zijn geen tentoonstellingen of markten de komende maand in België. Ook mag je de komende maand er geen dieren gaan halen dan wel heen brengen!

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekteverschijnselen zijn meer of minder ernstig:
• ademhalingsproblemen
• stoornissen van het spijsverteringsstelsel
• verminderde eetlust
• sufheid
• verminderde leg
Bij besmetting met een erg agressieve stam, treden daarnaast ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.
De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.


Bij de verspreiding spelen aankoop van dieren, markten en contacten in het hobbycircuit een belangrijke rol. Ook besmetting via wilde vogels zijn mogelijke oorzaken. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal, bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen, of via de lucht.

Er is zeker geen reden voor paniek. Er zijn geen extra maatregelen door de overheid getroffen. Toch vonden wij als bestuur het raadzaam jullie op de hoogte te brengen zodat ook jullie waakzaam zijn om het virus niet te verspreiden. Daarnaast zijn onze dieren (die deelnemen aan het enten) waarschijnlijk voldoende beschermt. Daarvoor enten we namelijk meerdere keren per jaar en niet alleen de verplichte spray enting met een dekking van maar een half jaar. Maar het is goed om te weten dat het virus dichterbij is dan je denkt.

9 tot en met 11 november 2018 de europa show

Geplaatst op: 11 Februari 2018

Zoals bekend wordt in het weekend 9 tot en met 11 november 2018 de europa show gehouden in Herning Denemarken. De laatste keer dat deze show gehouden werd was 3 jaren geleden in Metz en werd bezocht door een grote KSV delegatie.

In verband hiermee zal onze clubshow verzet gaan worden naar 26, 27 en 28 oktober. In onze laatste ledenvergadering is hiertoe besloten.

Tegelijker tijd gaan we proberen een gezamenlijke reis te organiseren naar Denemarken. Hoogstwaarschijnlijk samen met onze zusterverenigingen. Hiervoor worden komende weken de eerste contacten gelegd. Wij houden u op de hoogte. Mee denken mag natuurlijk altijd.

De jaarlijkse fietstocht KSV

Geplaatst op: 02 Februari 2018

De jaarlijkse fietstocht met KSV wordt dit jaar gehouden op zondag 8 juli 2018.

Noteer die datum.

Jaarvergadering 1 Februari 2018

Geplaatst op: 02 Februari 2018

Jaarvergadering 1 februari 2018

Gisteravond, 1 februari 2018 onze jaarvergadering gehouden.

Een goed bezochte vergadering waar enkele belangrijke besluiten zijn genomen:
Zoals al was aangekondigd zijn Elly en Henri Theunis gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Gelukkig blijft Henri voor de vereniging het ent gebeuren voor zijn rekening nemen.

Piet de Bruijn werd gekozen in het bestuur. Welkom Piet. Wilbert Fransen was reglementair aftredend en is herkozen, zodat het bestuur nu bestaat uit Henk Kersten, Leo Cox, Wilbert Fransen en Piet de Bruijn. Er wordt naarstig gezocht naar uit breiding. Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door Henk Kersten en Leo Cox.

Verder is besloten te proberen onze clubshow 2018 te verzetten. Het valt dit jaar samen met de Europashow in Herning, Denemarken.

Bekend is dat enkele leden van onze vereniging daar heel graag naar toe willen en dat deze leden niet alleen een flink aandeel hebben in de organisatie van onze clubshow maar ook bij het inzenden van dieren. Het zou een flinke aderlating betekenen. Vandaag het genomen besluit.
Voordat deze kogel door de kerk is moeten er echter eerst nog de nodige hobbels worden genomen zoals het vinden van (nieuwe) keurmeesters op een andere datum.

Erkenning

Geplaatst op: 05 Januari 2018

Na jarenlang experimenteren met leeuwenkopjes met de kleur rohn, is vandaag dan eindelijk de beloning gekomen. Erkenning op de noordshow van een nieuw konijnenras.
De kroon op hun werk.

Een nieuw ras erkend krijgen is niet niks. Veel geduld is niet genoeg , kennis van zaken is net zo noodzakelijk. Anita en Piet , van harte gefeliciteerd.


Belangrijke datums 2018

Geplaatst op: 01 Januari 2018

Het bestuur vergadert op: 18 januari, 29 maart, 31 mei, 23 augustus, 4 oktober, 29 november
De ledenvergaderingen zijn: 1 februari, 12 april, 14 juni, 30 augustus, 18 oktober, 13 december

De jaarvergadering is 1 februari

Inschrijven jongdierendag tijdens de ledenvergadering van 30 augustus De jongdierendag is zaterdag 8 september

Inschrijven clubshow tijdens de ledenvergadering van 18 oktober De clubshow is op zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Kippenhouder geeft een groepje van 5 hanen wat meer vrijheidGeplaatst op: 01 Januari 2018

Kippenhouder W. Jansen uit Holthees wilde een groepje van 5 hanen wat meer vrijheid geven tijdens de feestdagen door ze los door de tuin te laten lopen. Eerder hadden groepjes kippen deze vrijheid genoten maar de dames bleven daarbij altijd netjes binnen de poort.

De heren die zaterdag echter aan de wandel mochten, gingen al gauw de hele buurt verkennen en zo kon het gebeuren dat het gezelschap op de spoorlijn belande. De aanstormende trein zagen ze daarbij over het hoofd. Een aanrijding kon niet voorkomen worden en twee van hen overleefde het ongeluk niet.

Het is nog niet duidelijk of de heren de trein wilde nemen naar nog verdere oorden of dat de machinist met de kerst haan wilde eten.

Fijne feestdagen en een mooi en vooral gezond 2018!!!